Watch PRAG 2016 Part I & Part II

The Papatipu Rūnanga Aspirations Group (PRAG) 2016 Refresh Part II was held on Sunday 18th September at Te Whare o Te Waipounamu.

  1. Awarua Runanga (we apologise for the technicial difficulties during Awarua Runanga Aspirations, this will be available in full soon)
  2. Te Rūnanga o Awarua
  3. Te Rūnanga o Wairewa
  4. Te Rūnanga o Koukourārata
  5. Ōnuku Rūnanga
  6. Te Rūnanga o Taumutu
  7. Te Rūnanga o Ngāti Waewae
  8. Te Rūnanga o Makaawhio
  9. Wairewa Rūnanga

The Papatipu Rūnanga Aspirations Group (PRAG) 2016 Part 1 held on Sunday 21 August at Te Whare o Te Waipounamu.

  1. Te Hapū of Ngāti Wheke
  2. Te Ngāi Tūāhuriri Rūnanga Inc
  3. Waihopai Rūnaka
  4. Te Rūnanga o Ōtakou
  5. Kāti Huirapa Rūnaka ki Puketeraki
  6. Te Rūnanga o Moeraki
  7. Te Rūnanga o Waihao
  8. Te Rūnanga o Arowhenua