Ngā Hiku o Te Reo – Kīwaha

Noho ora mai ‘Stay Safe’   Te Haka a Tanerore ‘The war dance of Tanerore’