Watch PRAG 2016 Part I & Part II

The Papatipu Rūnanga Aspirations Group (PRAG) 2016 Refresh Part II was held on Sunday 18th September at Te Whare o Te Waipounamu.

 1. Awarua Runanga (we apologise for the technicial difficulties during Awarua Runanga Aspirations, this will be available in full soon)
 2. Te Rūnanga o Awarua
 3. Te Rūnanga o Wairewa
 4. Te Rūnanga o Koukourārata
 5. Ōnuku Rūnanga
 6. Te Rūnanga o Taumutu
 7. Te Rūnanga o Ngāti Waewae
 8. Te Rūnanga o Makaawhio
 9. Wairewa Rūnanga

The Papatipu Rūnanga Aspirations Group (PRAG) 2016 Part 1 held on Sunday 21 August at Te Whare o Te Waipounamu.

 1. Te Hapū of Ngāti Wheke
 2. Te Ngāi Tūāhuriri Rūnanga Inc
 3. Waihopai Rūnaka
 4. Te Rūnanga o Ōtakou
 5. Kāti Huirapa Rūnaka ki Puketeraki
 6. Te Rūnanga o Moeraki
 7. Te Rūnanga o Waihao
 8. Te Rūnanga o Arowhenua