Learn Kīwaha – ‘this weeks’ Me te poko ‘Gapped it’

Kīwaha – Me Te Poko ‘Gapped it’ Kīwaha – Meingameinga ‘Is that so’ Kīwaha – Autaia Tonu ‘Not bad’ Kīwaha – Wahahuka ‘Boasting’ or ‘silver tongue’ Kīwaha –  Wau nei hoki ‘harden up’   Kīwhaha – Waha Huka ‘big mouth’ Kīwaha – Wawau – ‘craycray’ Kīwaha – Me he korokoro tui ‘as sweet throated as […]

Watch PRAG 2016 Part I & Part II

The Papatipu Rūnanga Aspirations Group (PRAG) 2016 Refresh Part II was held on Sunday 18th September at Te Whare o Te Waipounamu. Awarua Runanga (we apologise for the technicial difficulties during Awarua Runanga Aspirations, this will be available in full soon) Te Rūnanga o Awarua Te Rūnanga o Wairewa Te Rūnanga o Koukourārata Ōnuku Rūnanga Te Rūnanga […]